Biblična smer

Leto 2020
 • Dotik Boga v Svetem pismu in v življenju kristjana, Tatjana Batagelj (pdf)
 • Peš romanje s Svetim pismom, Žarko Anton Mlekuž (pdf)
 • Jezusov nauk in naivna družba, Pavel Presl (pdf)
 • Družinska molitev in Sveto pismo, Klara Levstek (pdf)
 • Od Salomonovega templja do templja Svetega Duha, Emilijana Lazar (pdf)
 • Velikonočna zgodba, Marija Peljhan (pdf)
 • Predpodobe evharistije v Stari zavezi, Milena Černe (pdf)
 • Svetopisemska žena nekoč in danes, Gabrijela Mežnar (pdf)
 • Poslanstvo ženske v Stari in Novi zavezi, Irena Andlovec (pdf)

Katehetska smer

Leto 2020
 • Svetniške osebe pri katehezi v prvi triadi, Tina Sabadin (pdf)
Leto 2018
 • Mladinski pevski zbor župnije Vrhpolje, Bajc Curk Petra
 • Pohod od jaslic do jaslic, Bartol Nataša (pdf)
 • Pojdite in oznanjajte. Sistem župnijskih celic kot oblika nove evangelizacije v občestvu Cerkve, Batagelj Tatjana (pdf)
 • Avtoriteta pri verouku v prvi in drugi triadi, Hladnik Bernarda (pdf)
 • Sveti Frančišek in njegov pedagoški pristop pri oznanjevanju evangelija, Kenda Marinka
 • Ločitev Cerkve in države, Kovačič Majda (pdf)
 • Čudovita moč razuma – krščanstvo in kapitalizem, Kozorog-Košuta Sandra (pdf)
 • Liturgično leto skozi otroške oči, Krivec Petra (pdf)
 • Bog vas ima rad. Pastoralno spremljanje v socialnih in zdravstvenih ustanovah, skupnostih ter na domu, Naglost Martina (pdf)
 • Gibanje vera in luč na Tolminskem. Vera in luč – lučke – Cerkvena in družbena skrb zanje nekoč in danes, Pervanje Darinka
 • Aktivna priprava na božič z veroučenci zadnje triade, Pirnat Bojan
 • Slišati Gospodov klic in se nanj odzvati. Po sledeh svetništva apostola Pavla in Ignacija Lojolskega, Podobnik Katja (pdf)
 • Molitvena ura z otroki prve triade pred Najsvetejšim, Vodopivec Marjetka

Naslovi iz arhiva KPŠ Koper
(katehetska in biblična smer)

 • Kateheza z vidika skupinske dinamike – prehod od verske vsebine k življenju po veri
 • Parable and the story in the Bilbe, Talmud and Midrash and in modern use
 • Uvajanje otrok v spravo in evharistijo v župniji Kobarid v veroučnem letu 2007/2008
 • Mozaik svetega Marka nagovarja
 • Pismo Galačanom
 • Podoba očeta v Svetem pismu
 • Sporočilo apostola Pavla v berilih Cerkvenega leta
 • Molitev majhnih otrok
 • Pavel, apostol narodov
 • Osnove psihologije za delo kateheta
 • Didaktična uporabnost šmarničnega branja na primeru šmarnic o Marijinih prikazanjih na Sveti Gori
 • Kenoza v službi trinitarizacije odnosov
 • Velikonočna skrivnost v veroučnih učbenikih devetletke
 • Kristusove razprave z Judi
 • Kristjan in podjetje
 • Cerkev sv. Marka v Kopru
 • David – kralj po Božjem srcu
 • Življenje Judov danes
 • Fatimska romarica
 • Smrt
 • David – mož po Božjem srcu
 • Priprava na zakrament svete birme
 • Getsemani, Jezus kot pravi Bog in pravi človek
 • Primerjava birmanskega uvajanja v župniji Hrušica z Vodilom birmanske pastorale
 • Pavel, apostol narodov
 • Verska in katehetska statistika istrskega pastoralnega območja od 1965 do 2003
 • Gluh otrok pri verouku
 • Krvodajalstvo, darovanje tkiv in organov – pastoralni pomen
 • Jezus Kristus – upanje Evrope
 • Veliki teden in sveto velikonočno tridnevje
 • Likovna dejavnost pri katehezi predšolskih otrok
 • Misijonar Janez Madon
 • Zgodovina in duhovnost delavnic molitve in življenja
 • Vrednote mladih
 • Glasba pri katehezi
 • Sveti Duh v katekizmih devetletke
 • Zakramenti uvajanja, temelji celotnega krščanskega življenja
 • Osebe z motnjo v duševnem razvoju – pot k veri in kateheza
 • Pastoralna razsežnost v delovanju skupine Vera in luč Tolmin
 • Slomšek in zasvojenosti
 • Krog včeraj, danes, jutri
 • Župnija Štanjel skozi čas
 • Vzgoja mladih k zavezi
 • Vzgoja za ljubezen na tečajih neposredne priprave na zakon v istrskem pastoralnem območju
 • Problem verovanja v današnjem času
 • Mladi in odvisnosti od drog
 • Skrb Alberta Metlikovca za katehezo odraslih
 • Ženska v koprski škofiji
 • Igra v predšolski katehezi
 • Psihološko katehetski pogled na veroučne priročnike za 1. in 2. razred
 • Krščanski zakon v življenju Kristusove Cerkve
 • Sveti Anton Padovanski – tudi za naš čas
 • Družinska verska vzgoja otrok v župniji Sveti Anton
 • Ljudske pobožnosti s poudarkom na istrskem pastoralnem območju
 • Delo Valentina Staniča in gluhonemnia v Gorici
 • Cerkveni pevski zbor, skupina odraslih v župniji
 • Katoliška Cerkev in posvojitev
 • Prvo pismo Korinčanom in karizme v prvi Cerkvi
 • Pristopam k Božji mizi. Priročnik za pripravo otrok na prvo sveto obhajilo
 • Abraham popotnik
 • Vem za človeka v Kristusu. Pavel
 • Temeljne potrebe mladih
 • Slomšek in predšolska vzgoja
 • Pastoralno prizadevanje škofa Antona Martina Slomška za družino
 • Petrovo življenje in rast v veri
 • Sveti Peter
 • Sveto pismo in razločevanje duhov
 • Marija Magdalena v Janezovem evangeliju
 • Vloga žene v Svetem pismu. Od Eve do Device Marije
 • Župnijski pastoralni svet Ajdovščina
 • Župnije na koprske med obema vojnama
 • Otroci v Svetem pismu
 • Pastoralni načrt župnije Idrija
 • Vpliv zakonske skupine na odnos med zakoncema
 • Kateheza za ostarele, bolne in invalide
 • Prvo birmansko leto v župniji Vipava. Analiza in vizija
 • Kličeš me, Gospod. Primer ure molitve za mlade pred Najsvetejšim