Predmetnik I. stopnje (TEOLOŠKI PROGRAM) – dve leti

 • Liturgika
 • Dogmatika I: Nauk o Kristusu in Bogu
 • Dogmatika II: Nauk o zakramentih
 • Filozofija
 • Teologija duhovnosti
 • Moralna teologija
 • Nauk o Cerkvi in ekumenizem
 • Pastoralna teologija
 • Osnovno bogoslovje in verstva
 • Eksegeza Stare zaveze
 • Eksegeza Nove zaveze
 • Zgodovina Cerkve
 • Cerkveno pravo
 • Psihologija
 • Sociologija religije
 • Metodologija znanstvenega dela
 • Duhovna formacija

Predmetnik II. stopnje (KATEHETSKA SMER) – dve leti

 • Katehetika
 • Pedagogika
 • Didaktika in metodika
 • Avdiovizualna sredstva
 • Osnove skupinskega dela
 • Kateheza osnovne šole I. – otroštvo
 • Kateheza osnovne šole II. – predadolescenca
 • Kateheza mladine
 • Kateheza odraslih
 • Pesem in glasba v katehezi
 • Praktične vaje iz katehetike
 • Hospitacije
 • Religiozna vzgoja v predšolski dobi
 • Praksa – en semester
 • Nastop
 • Duhovna formacija
 • Zaključna naloga

Predmetnik II. stopnje (BIBLIČNA SMER) – dve leti

 • Avdiovizualna sredstva
 • Biblična geografija
 • Cerkveni očetje in Sveto pismo
 • Eksegeza izbranih odlomkov iz zgodovinskih knjig Stare zaveze
 • Eksegeza izbranih odlomkov preroških in modrostnih knjig
 • Judovska tradicija in kultura v Jezusovem času
 • Metode dela s Svetim pismom
 • Oznanilo nebeškega kraljestva
 • Pavlova teologija
 • Pedagogika
 • Razodevanje Jezusove osebe v Novi zavezi
 • Svetopisemske osebnosti v Novi zavezi
 • Svetopisemske osebnosti v Stari zavezi
 • Hospitacije
 • Praktične vaje
 • Praktični nastop
 • Duhovna formacija – biblični vikend

Predmetnik II. stopnje (LITURGIČNA SMER) – dve leti

 • V pripravi …