V šolo se lahko vpišejo tisti, ki so končali štiriletno srednjo šolo. Za vpis kandidat predloži:

  • izpolnjeno prijavnico in dve fotografiji,
  • rojstni ali krstni list,
  • dokazila o izobrazbi.

Vpis poteka jeseni na informativnih dnevih oz. v času uradnih ur.