Katehetsko pastoralna šola usposablja katehiste, animatorje birmanskih in drugih skupin ter voditelje bibličnih skupin.

NAMENJENA je vsem, ki

 • želijo poglobiti svoje versko znanje,
 • želijo narediti nekaj za svojo duhovno rast,
 • želijo pridobiti osnove teoloških, filozofskih in antropoloških ved,
 • želijo poglobiti poznavanje Svetega pisma,
 • se želijo usposobiti za katehetsko delo,
 • želijo obogatiti svoje katehetsko delo,
 • že poučujejo verouk ali pomagajo pri vodenju bibličnih skupin, pa nimajo primerne izobrazbe,
 • vodijo birmanske in druge skupine,
 • so bogoslužni sodelavci na župniji,
 • so člani župnijskega pastoralnega sveta,
 • želijo na različne načine pomagati pri pastoralnem delu na župniji.