INFORMATIVNI DAN

smo izvedli v torek, 13. septembra 2022, na daljavo. Za dodatne informacije se obrnite na koordinatorja g. Gregorja Lotriča: gregor.lotric@rkc.si

URADNA PRIJAVA NA PROGRAM

Prijavnico najdete na povezavi https://forms.gle/rjf9zbeupXbEGKit8. Izpolnjena prijavnica je osnova za sklenitev študijske pogodbe. Ko je pogodba podpisana, je prijava veljavna in boste lahko poravnali šolnino.

VPIŠETE se lahko vsi, ki

 • ste že končali I. stopnjo Katehetsko pastoralne šole – ob uspešnem zaključku biblične smeri prejmete diplomo ALI
 • izpolnjujete pogoje za vpis v I. stopnjo – ob uspešnem zaključku biblične smeri prejmete potrdilo o opravljenih obveznostih.

PRISPEVEK ZA PROGRAM

Prispevek za program znaša 350 € na letnik in ne vključuje stroškov bivanja na vikendu. Znesek lahko poravnate v enem obroku (350 € do 7. oktobra 2022) ali v treh obrokih (150 € do 7. oktobra 2022, 100 € januarja 2023 in 100 € marca 2023).

NAMENJENA JE vsem, ki

 • želite poglobiti poznavanje Svetega pisma,
 • želite narediti nekaj za svojo osebnostno in duhovno rast,
 • se želite dodatno usposobiti za katehetsko delo,
 • vodite ali pomagate pri vodenju bibličnih skupin,
 • vodite birmanske, zakonske in druge skupine ali v njih aktivno sodelujete,
 • ste aktivni člani v župniji ali člani župnijskega pastoralnega sveta,
 • želite na različne načine pomagati pri pastoralnem delu v župniji.

URNIK ZA AKADEMSKO LETO 2022/23

Šola se bo izvajala na daljavo, na začetku in na koncu študijskega leta pa bodo predavanja izvedena na vikend srečanjih v živo – na začetku leta cel vikend, na koncu leta pa na 24-urnem srečanju.

V 1. letniku (2022/23) bodo predavanja na daljavo večinoma potekala ob torkih od 17.30 do 20.00.

Urnik za 1. letnik: https://kps.rkc.si/urnik-za-biblicno-smer-2022-23/

Datumi vikendov:

 • 7.-9. oktober 2022 (Romarski dom Brezje)
 • 19.-20. maj 2023 (Sv. Duh nad Škofjo Loko)
 • 6.-8. oktober 2023 (Ilirska Bistrica)
 • 17.-18. maj 2024

PREDMETNIK

Svetopisemski predmeti:

 • Biblična geografija – dr. Samo Skralovnik
 • Judovska tradicija in kultura v Jezusovem času – dr. Samo Skralovnik
 • Eksegeza izbranih odlomkov peteroknjižja – dr. Alan Tedeško
 • Eksegeza izbranih odlomkov preroških in modrostnih knjig – dr. Alan Tedeško
 • Svetopisemske osebnosti v Stari zavezi – dr. Samo Skralovnik
 • Razodevanje Jezusove osebnosti v evangelijih – mag. Marko Rijavec
 • Oznanilo nebeškega kraljestva – s. dr. Mateja Demšar
 • Pavlova teologija – Bogomir Trošt
 • Svetopisemske osebnosti v Novi zavezi – mag. Marko Rijavec
 • Cerkveni očetje in Sveto pismo – dr. Miran Špelič
 • Vsebinska sinteza in praznovanje – dr. Maksimilijan Matjaž

Pedagoško-andragoški predmeti:

 • Metode dela s Svetim pismom – s. dr. Snežna Večko
 • Osnove pedagogike in andragogike – s. dr. Magda Burger
 • Simbolna govorica v katehezi – Simona Gregorčič
 • Osnove skupinskega dela – dr. Bogdan Polajner
 • Hospitacije, praktične vaje in praktični nastop – dr. Iva Nežič Glavica, dr. Stanko Gerjolj