POTEK ŠTUDIJA

  • Predmetnik in število ur sta prilagojena študiju ob delu ali drugem študiju.
  • Predavanja so redno enkrat tedensko popoldan, po vnaprej objavljenem celoletnem urniku in običajno trajajo 3 ure.
  • Predavanja so v urniku razporejena po predmetnih sklopih.
  • Na predavanjih so predstavljeni cilji in osnove predmeta, morebitno gradivo, literatura in obveznosti, ki jih vključuje izpit.
  • Izpiti se opravljajo sproti in sledijo posameznim sklopom predavanj.
  • Pri nekaterih predmetih se izdela seminarska naloga, nekateri predmeti pa imajo tudi ustni izpit.

ŠTUDIJSKO LETO se prične v oktobru in konča v juniju.

Na jesenskem informativnem srečanju interesente seznanimo z vsemi informacijami, ki jih potrebujejo za uspešen študij.

INFORMACIJE za posamezne enote (škofije) najdete na posameznih spletnih straneh oz. pri posameznem škofijskem voditelju KPŠ.